En av förklaringarna till att Serneke varit bland de snabbast växande byggföretagen i Sverige under de senaste åren är att vi skapar och investerar i projekt som är både affärsutvecklande och kostnadseffektiva.

SERNEKE utvecklar bostadsprojekt såväl som kommersiella fastigheter, i egen regi eller tillsammans med partners och söker ständigt efter mark och fastigheter i attraktiva lägen för framtida projekt.

På Serneke brinner vi för nytänkande projekt. Vi är innovativa och har en ambition om att leverera smartare lösningar för bättre kostnadseffektivitet. Vårt engagemang skapar arbetsglädje samtidigt som det gör oss attraktiva för affärspartners. I vårt arbete tar vi vara på de lokala möjligheterna och skapar förutsättningar för socialt engagemang. Utmaningar ser vi alltid som en chans till utveckling och vår inställning är att ingenting är omöjligt.

Genom att välja Serneke som partner vid mark-och fastighetsförsäljning drar du nytta av vårt starka varumärke, korta beslutsvägar liksom våra goda kontakter och erfarenheter av olika möjligheter och affärsupplägg.