facebook tracking

För att kunna bygga billigare, bättre eller mer rationellt måste vi hela tiden våga ifrågasätta rådande normer och förhållanden. Vår bransch anses av många vara konservativ, därför ser vi fördel i att inte vara ett konservativt byggbolag. Vi erbjuder samma trygghet och kunskap som marknadsledarna, men med mer energi, engagemang och ett modernare synsätt.

Serneke erbjuder heltäckande tjänster inom byggsektorn, allt från stora byggentreprenader till mindre underhålls- och reparationsarbeten. Våra kunder är främst stat, kommun, kommunalägda bolag samt större fastighetsbolag.

Vi arbetar med såväl kommersiella fastigheter för handel och industri, som offentlig miljö och bostäder. Våra kunders idéer, behov och önskemål står alltid i centrum och vår självklara ambition är att ha ett nära, öppet och engagerat samarbete som leder till långsiktiga relationer med våra uppdragsgivare.

Lediga jobb