facebook tracking

Serneke är på god väg att utvecklas till en av Sveriges ledande aktörer inom anläggnings-branschen. Genom engagemang, flexibilitet och nytänkande skapar vi innovativa lösningar tillsammans med våra kunder. Vår strävan är att alltid vara varje potentiell kunds förstahandsval, stor som liten.

Det är viktigt för oss att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet och vi lägger därför mycket energi på att skapa bästa möjliga förutsättningar ihop med dem. Gemensamt deltagande skapar engagemang som överförs i projekten. När alla parter har samma målbild får vi rätt energi för lyckade anläggningsprojekt.

Inom affärsområdet Serneke Anläggning utför vi markarbeten, grundläggning, infrastruktur, ledningsnät, energianläggningar och hamnentreprenader. Vi utför också olika typer av betongarbeten samt tillverkar betong i den egna betongstationen. Betongstationen är stationerad på Backaplan i Göteborg med närhet till alla större vägförbindelser för snabb och problemfri transport.

Lediga jobb